Stichting Prodas

Veldwerk | Trusted ICT Partner
Home
Klantcases
Stichting Prodas

‘De samenwerking typeer ik als goed’ – Stichting Prodas

‘Wij zijn een stichting binnen het PO met één bestuurskantoor en 26 scholen. Voor het account- en werkplekbeheer werken wij samen met Veldwerk. Hiervoor is een bovenschools systeem gebouwd, waarmee accounts eenvoudig kunnen worden beheerd. Ook voor het lokaal uitrollen van gemeenschappelijke software, zoals centraal aangestuurde images, applicaties, printers en policies, hebben wij de hulp ingeroepen van Veldwerk.

‘De samenwerking typeer ik als goed. Vooral in het begin van onze samenwerking is er veel overleg geweest, omdat we wisten dat er beperkte tijd was voor de migratie van alle locaties. Dankzij deze uitgebreide voorbereiding is nagenoeg elke school probleemloos overgestapt. Daar waar extra ondersteuning noodzakelijk bleek, is hard gewerkt om de uitrol ook voor deze locaties voor de gewenste opleverdatum te realiseren.

 

Die bereidwilligheid en het feit dat Veldwerk goed omgaat met opbouwende kritiek, noem ik een pluspunt en zeer waardevol voor Stichting Prodas.

Stichting Prodas

 

Wat mij daarbij opviel, waren de communicatief vaardige en geduldige engineers. De projectleider bij Veldwerk dacht goed mee bij onvoorziene problemen en was altijd bereikbaar, zelfs buiten kantooruren. ‘Die bereidwilligheid en het feit dat Veldwerk goed omgaat met opbouwende kritiek, noem ik een pluspunt en zeer waardevol voor Stichting Prodas.’